tis-sumatrapdf

3.1.2 | 2021-09-23 10:13
Media
Utilities
Software editor: Krzysztof Kowalczyk, Simon Bünzli and others
6730 downloads
Description
Sumatra PDF is a free PDF, eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book (CBZ and CBR) reader for Windows.

tis-sumatrapdf

Version 3.3.3-6

Architecture x64

Language all

Target OS windows


tis-sumatrapdf

Version 3.3.3-3

Architecture x86

Language all

Target OS windows


tis-sumatrapdf

Version 3.1.2-3

Architecture all

Language -

Target OS -


Software Version Architecture Language Target OS
tis-sumatrapdf 3.3.3-6 x64 all windows Download More
tis-sumatrapdf 3.3.3-3 x86 all windows Download More
tis-sumatrapdf 3.1.2-3 all - - Download More

tis-sumatrapdf

Version 3.2-5

Architecture x86

Language all

Target OS windows


tis-sumatrapdf

Version 3.2-5

Architecture x64

Language all

Target OS windows


Software Version Architecture Language Target OS
tis-sumatrapdf 3.2-5 x86 all windows Download More
tis-sumatrapdf 3.2-5 x64 all windows Download More